2021-03-03

Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, „Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves“.

Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems gidų rengimo kursą, 250 akad. valandų.

Kursų trukmė: 2021 m. spalio 05 d. – 2020. kovo 30 d. 

Paskaitos vyksta: Teorinės – darbo dienomis (pirmadienis-trečiadienis, penktadienis)– nuo 18:00 val. 
Praktinės – savaitgaliais (1-2 per mėnesį)–  6-8 a. val. trukmė ( derinama pagal judėjimo sąlygas).

Kaina: 270 Eur (išlaidos įėjimo į objektus bilietams ir transportui praktinių užsiėmimų metu į kainą nėra įskaičiuotos).

Paskaitų vieta: Nuotoliniu būdu, lankytinuose objektuose, Lvovo 38A,  Vilnius

Reikalavimai pageidaujantiems lankyti gidų kursus:

Dėstomi dalykai:

Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai;
Lietuvos kultūros pagrindai;
Lietuvos istorijos pagrindai;
Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
Pasaulio ir Lietuvos architektūros bei dailės raidos pagrindai;
Gido komunikacija ir retorika;
Bendravimo psichologijos pagrindai;
Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai;
Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika, (su gamtos gido tema)

Gidų kursų dalyviui, atsiskaičiusiam dalyko temą ir ekskursijos vedimo praktikas, leidžiama laikyti egzaminą – ekskursijos pravedimą klausytojams.
Jį išlaikius, išduodamas gidų kursų baigimo pažymėjimas.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teikiamas prašymas gido kvalifikacijos pažymėjimui gauti. Kaip pateikti informuosime. 
Registracija: project@tura.lt 

——————————————

1a
Kelionių vadovų kursai 2021 m. spalio 05 d.

Kursų kaina: 180 Eur
Kursų trukmė: 3 mėn., 152 val.

Kursų medžiaga (teoriniai  ir praktiniai užsiėmimai)
 Turizmo struktūra ir organizavimas;
 Kelionių vadovo darbo pagrindai: turizmo teisė, informacijos teikimo metodika, kelionės organizacinių paslaugų vadyba;
 Lietuvos ir pasaulio kelionių geografija ir turizmo ištekliai;
 Bendradarbiavimo psichologijos pagrindai ir profesinė etika;
 Pirmosios medicininės pagalbos teikimo pagrindai.

Pažymėjimas
 Sėkmingai atsiskaičius visas kursų programos temas, pagal dėstytojų pateiktus žiniaraščius,  Turizmo rinkodaros asociacija išduoda įgytą kelionių vadovo kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą;
 Asmuo, įgijęs Kelionių vadovo kompetenciją, turi teisę lydėti į keliones tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Kursai vyksta
 lietuvių kalba;
 2 kartus per savaitę: antradienis ir ketvirtadienis, 18:00-20:15 val.;
 Nuotoliniu būdu. 
Bendrieji reikalavimai (kelionių vadovų kursų klausytojams)
– Turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 Mokėti valstybinę kalbą;
– Mokėti užsienio kalbą;
 Mokėti dirbti kompiuteriu.

Registracija: project@tura.lt