2021-08-24

250 akademinių val. programa trunka šešis mėnesius. Teorinės paskaitos skaito dalyko profesionalai nuotoliniu būdu, praktinės paskaitos vyksta savaitgaliais pagal atskirą grafiką.

KAS yra GIDAS?

Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, „Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves“.

Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems specialų gidų rengimo kursą, 250 akademinių valandų.

Kursų trukmė: 2021 m. spalio 4 d. iki vasario 30 d.

Paskaitos vyksta: Teorinės – darbo dienomis (pirmadienis, trečiadienis, penktadienis)– 18:00 – 20:15 val.
Praktinės – savaitgaliais (1-2 per mėnesį) –  6-8 a. val. trukmė ( bus derinama pagal pandemijos judėjimo sąlygas).

Kaina: 270 Eur (išlaidos įėjimo į objektus bilietams ir transportui praktinių užsiėmimų metu į kainą nėra įskaičiuotos).

Paskaitų vieta: Nuotolinis, lankytinuose objektuose, Lvovo 38A,  Vilnius

Reikalavimai pageidaujantiems lankyti gidų kursus:

Dėstomi dalykai:

Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai;
Lietuvos kultūros pagrindai;
Lietuvos istorijos pagrindai;
Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
Pasaulio ir Lietuvos architektūros bei dailės raidos pagrindai;
Gido komunikacija ir retorika;
Bendravimo psichologijos pagrindai;
Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai;
Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika, (su gamtos gido tema)

Gidų kursų dalyviui, atsiskaičiusiam dalyko temą ir ekskursijos vedimo praktikas, leidžiama laikyti egzaminą – ekskursijos pravedimą klausytojams.
Jį išlaikius, išduodamas gidų kursų baigimo pažymėjimas.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teikiamas prašymas gido kvalifikacijos pažymėjimui gauti. Kaip pateikti informuosime. 
O kas norite “ignoruoti” pandemiją, įgyti naujų žinių ir neplanuojate būti kvalifikuotas gidas/ė, tada, Jūsų sprendimu, ekskursijos – egzamino pravesti nereikės. Jums bus išduotas pažymėjimas, kad lankėte kursus.

_____________________

Informacija ir registracija