2021-10-14

Kursų trukmė: 6 mėnesiai.

Kaina: 350 Eur (išlaidos įėjimo į objektus bilietams ir transportui praktinių užsiėmimų metu į kainą nėra įskaičiuotos).

Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, „Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves“.

Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems gidų rengimo kursą, 250 akad. valandų.

Paskaitos vyksta: Teorinės – darbo dienomis (pirmadienis-trečiadienis, penktadienis) – nuo 18:00 val. 
Praktinės – savaitgaliais (1-2 per mėnesį) –  6-8 a. val. trukmė, atsižvelgiant į kelionių reguliavimą.

Paskaitų vieta: Nuotoliniu būdu, lankytinuose objektuose, Lvivo 38 A,  Vilnius

Reikalavimai pageidaujantiems lankyti gidų kursus:

Dėstomi dalykai:

Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai;
Lietuvos kultūros pagrindai;
Lietuvos istorijos pagrindai;
Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
Pasaulio ir Lietuvos architektūros bei dailės raidos pagrindai;
Gido komunikacija ir retorika;
Bendravimo psichologijos pagrindai;
Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai;
Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika, (su gamtos gido tema)

Gidų kursų dalyviui, atsiskaičiusiam dalyko temą ir ekskursijos vedimo praktikas, leidžiama laikyti egzaminą – ekskursijos pravedimą klausytojams.
Jį išlaikius, išduodamas gidų kursų baigimo pažymėjimas.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teikiamas prašymas gido kvalifikacijos pažymėjimui gauti. Kaip pateikti informuosime. 

___________________________________________________
Informacija ir registracija

Registracija: info@tura.lt