2024-04-15

Gidų kursų trukmė: 250 akad. val., paskaitos vyksta 6 mėnesius.
Gidų kursų pradžia: 2024-10-01
Gidas – fizinis asmuo, ekskursijų metu teikiantis informaciją apie gamtos, kultūros, mokslo, religijos ir kitus objektus arba vietoves ir turintis gido pažymėjimą. Pagal Lietuvos Respublikos Turizmo Įstatymą.

Gido profesinė kvalifikacija neterminuotai suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems gidų rengimo kursą, atsiskaičiusiems už dalykines paskaitas, dalyvavusiems praktiniuose mokymuose, parengusiems ir pravedusiems ekskursiją.

Paskaitos:
Teorinės – 
nuotoliniu e. platforma (antradienį ir ketvirtadienį) – 18:00-20:15 val. 
Praktinės – savaitgaliais (1-2 per mėnesį) – 6-8 akad. val. trukmė.
Mokymas vyksta lietuvių kalba.

Gidų kursų programa:
Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai;
Lietuvos kultūros pagrindai;
Lietuvos istorijos pagrindai;
Lietuvos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga
Architektūros bei dailės raidos pagrindai;
Gido komunikacija ir retorika;
Bendravimo psichologijos pagrindai;
Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai;
Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika.

Kaina: 370 Eur. Iš jų dengiamos teorinių paskaitų ir mokomųjų praktinių, ekskursijų išlaidos.
Išlaidos įėjimo bilietams  ir transportui(jei reikia) praktinių užsiėmimų metu, nėra įskaičiuotos.

———————————-

Informacija ir registracija

Registracija: el. paštu info@tura.lt