Mykolo Romerio universitetas

Mykolo Romerio universitetas (MRU) pavadintas Lietuvos konstitucinės teisės patriarcho Mykolo Romerio (1880 – 1945) vardu. MRU – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius.