Turizmo sektoriaus reguliavimo teisiniai dokumentai ir valstybės veiklos sritys 
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/turizmas

Turizmo sektoriaus paslaugų teikėjų registras
https://vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128

Informacija keliaujanties po užsienio šalis
https://keliauk.urm.lt/