PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLES, SKIRTAS RENGINIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS


“Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 metų programos priemonės viešinant Lietuvos etnografinių regionų etnokultūrinio turizmo paslaugas kaime”.

Projektu siekiamaskatinti kaimo edukacinių veiklų, kultūros ir tradicinių amatų, kaip smulkaus verslo plėtrą, pasinaudojant Kaimo Plėtros programos teikiamomis galimybėmis kaime ne žemės ūkio smulkaus verslo, tame tarpe Etnokultūrinio turizmo paslaugų plėtrai, išsaugojant ir populiarinant Lietuvos etnografinių regionų: Aukštaitijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos, Suvalkijos, Žemaitijos istorinį ir kultūrinį savitumą. Projektu siekiama populiarinti KPP priemones: „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse”; „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti”, „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”, „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį”, „LEADER programa“ , „Bendradarbiavimas“.

Projekto priemonių vykdymas nukreiptas į Lietuvos etnografiniuose regionuose (Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos, Žemaitijos) veikiančius kaimo turizmo paslaugų teikėjus, profesionalius meno kūrėjus, tradicinių amatų puoselėtojus, individualius gidus ir kitus veiklius kaimo žmones, tikslu skatinti susipažinti su KPP priemonėmis, tinkamomis pasinaudoti jų profesionalioje veikloje. Numatytas viešinimas KPP gerosios patirties, aplankant ir pristatant subjektus, įsisavinusius (-ančius) KPP paramą. Siekiant ilgalaikės vertės kuriamos skaitmeninės informavimo priemonės pareiškėjams kaime, skatinančias imtis ne žemės ūkio veiklos, teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų.